Vogels

Overzicht van de vogels, die zijn waargenomen op golfbaan Anderstein. Het aanklikken van de foto geeft de achtergrondinformatie van de vogel.

Vogels behoren tot de warmbloedige gewervelde dieren en komen in uiteenlopende milieus voor. Sommige leven in of rondom het water, andere leven alleen op het land. Er bestaan vogels die kunnen vliegen, zingen, een nest bouwen, eieren leggen of trekken. Er bestaan ook andere dieren die deze eigenschappen hebben, maar uniek voor de vogel is zijn verenkleed.

De hele lichaamsbouw van een vogel verraadt een perfecte aanpassing aan het vliegen. Vogels hebben geen tanden in de kaak, maar een veel lichtere hoornsnavel. De botten zijn licht en sterk, doordat ze holtes bevatten. Omdat vliegen een intensieve activiteit is, bezit de vogel een goed hart- en longensysteem om de zware vliegspieren van brandstof en zuurstof te voorzien. Het hart van een roodborst klopt bijvoorbeeld meer dan 8-maal zo snel als dat van een mens. Snelheid en schuwheid zijn eigenschappen van alle vogels. Vogels hebben dan ook het scherpste gezichtsvermogen van alle dieren. Omdat hun ogen een speciale aanpassing hebben, kunnen ze vooral licht beter waarnemen. Daarnaast hebben ze een 4-kleurig gezichtsvermogen (bij mensen 3-kleurig), waardoor ze ook UV-licht kunnen zien.

Over de hele wereld komen ongeveer 9200 vogelsoorten voor, waarvan ongeveer de helft tot de orde van de zangvogels behoren. Af en toe worden er nieuwe soorten ontdekt, meestal in afgelegen gebieden. Sinds de 19de eeuw zijn ongeveer 140 soorten uitgestorven. Meer dan de helft van deze soorten zijn op een onnatuurlijke wijze uitgestorven, door de habitatvernietiging door de mens of overbejaging. In Nederland zijn momenteel totaal 529 vogelsoorten waargenomen, waar af en toe ook nieuwe waarnemingen aan worden toegevoegd (april 2021: Sardijnse grasmus). Ca. 186 van deze soorten broeden bij ons in Nederland.

Door de diversiteit aan biotopen, treffen we op golfbaan Anderstein een verscheidenheid aan vogelsoorten aan. Er zijn in totaliteit 63 (?) soorten waargenomen. De “Vogelwerkgroep” voert de inventarisaties uit en onderhoud de 150 (?) nestkasten, die op de golfbaan zijn geplaatst. De nestkasten worden hoofdzakelijk bewoond door kool- en pimpelmezen en spreeuwen. De spreeuwen worden “vertroeteld” vanwege hun (biologische) bijdrage aan de emeltenbestrijding op de golfbaan.

Anderstein is een officieel SOVON telgebied (SOVON= Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) en jaarlijks wordt tijdens de broedperiode de verscheidenheid aan broedvogels op de golfbaan vastgesteld met een door SOVON ontwikkelde inventarisatiemethode.