Nijlgans

Nijlgans - Alopochen aegyptiacus

• Orde: eendvogels – Anseriformes;
• Familie: eenden – Anatidae;
• Lengte: 63 – 73 cm;
• Spanwijdte: 134 – 154 cm;
• Biotoop: overal in de buurt van water, in weidegebieden en parken;
• Voedsel: gras en kruiden, oogstresten op mais-akker en waterplanten;
• Periode: gehele jaar. Ruien op open water;
• Aantal broedparen: 7.700 – 13.000;
Nijlganzen is een Afrikaanse soort en zijn afstammelingen van losgelaten siervogels. De soort staat op de lijst van de invasieve exoten. Pas sinds 1967 kwam de gans als broedvogel in ons landschap voor. Inmiddels heeft de nijlgans grote delen van het land gekoloniseerd. De grootste aantallen worden aangetroffen in graslandgebieden met waterpartijen in vooral de laaggelegen delen van Nederland en het rivierengebied. De vogel komt zelfs tot broeden in stedelijke gebieden en tot diep in de bossen, soms op gekraakte roofvogelnesten.
Op golfbaan Anderstein kan de nijlgans op diverse plekken worden waargenomen. Soms zwemmend in het water langs de fairway van hole Heuvelrug-3 en -4. Maar ook grazend op de fairways van diverse holes van de Heuvelrug-lus.