Zwarte kraai

Zwarte kraai - Corvus corone corone

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: kraaien – Corvidae;
• Lengte: 44 – 51 cm;
• Spanwijdte: 84 – 100 cm;
• Biotoop: komt op veel plekken voor: akkers, bos, park, weide, stedelijk gebied. Vooral in kleinschalig cultuurlandschap;
• Voedsel: alleseters. Kadavers, in lente kuikens, zwerfafval, insecten, zaden en noten;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 57.000 – 96.000;
De zwarte kraai is wegens zijn roofzuchtige aard en scherp krassend gelui weinig geliefd bij de mens. Boeren en jachtopzieners hebben de vogel altijd vanwege de schade die aan landbouwgewassen en klein wild wordt toegebracht meedogenloos vervolgd. Door zijn intelligentie en schuwheid is de vogel moeilijk te naderen, waardoor alle vervolging weinig invloed heeft gehad op de kraaienstand. De soort heeft tegenwoordig de neiging steeds dichter bij de menselijke bewoning te gaan broeden. De opkomst van de predatoren als buizerd en havik vormen wel een bedreiging voor de zwarte kraai.
Op golfbaan Anderstein kan men de zwarte kraai op alle lussen wel eens tegenkomen. Soms op de fairways zoekende naar emelten. Hierbij maakt de kraai vaak forse gaten en beschadigt de grasmat. Echter niet zo rigoureus, als de das.