Onweerprotocol

ADVIES BIJ ONWEER GC ANDERSTEIN

– Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen tijdens (dreigend) onweer.

– Spelers wordt geadviseerd een schuilhut te zoeken wanneer de tijd tussen donder en bliksem
minder is dan 20 seconden (6 km afstand).

– Schuilhutten kunt u vinden bij: green A3. tee A5, green B2, tee B5, tee C1, fairway C3, tee C6.
– Spelers dienen onmiddellijk te stoppen met spelen en zo snel mogelijk naar de
dichtstbijzijnde schuilhut te gaan, wanneer de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 10
seconden. Zet golfclubs niet in de buurt van de schuilhutten. Neem in geen geval uw
trolley/golftas mee de schuilhut in!

– Wordt u overvallen en is er niet voldoende tijd om naar de schuilhut te komen zorg dan:
– voor tenminste 50 meter afstand tot uw trolley/golftas;
– gebruik geen paraplu;
– ga op uw hurken zitten met de voeten tegen elkaar (niet gaan liggen!) en houdt uw hoofd
zo laag mogelijk;
– liefst op zo laag mogelijk terrein;
– blijf niet in groepen staan;
– zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan.

– Blijf uit de buurt van:
– metalen masten of hekken en water hazards;
– toppen van heuvels en bomen;
– uw handicart, trolley of golftas.

– De schuilhutten in de baan green A3, tee A5, green B2, tee B5, tee C6 zijn voorzien van
bliksemafleiders. De schuilhutten bij tee C1 en fairway C3 niet. De bliksemafleiders zijn geen
garantie voor veiligheid. Bij hoogspanningsmasten (zoals aanwezig op Anderstein) dienen de
drie bovenste kabels als bliksemafleiders. Derhalve is het is de buurt van een
hoogspanningsleiding relatief veilig, maar ga niet bij de masten zelf staan.

– Spelers dienen een tijd van 20 seconden tussen donder en bliksem als maatstaf te nemen.
Als de tijd weer langer is geworden, kunnen de spelers de ronde hervatten.

Wedstrijden:
– De wedstrijd wordt stilgelegd als de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 20
seconden.
– De wedstrijd kan worden hervat als de tijd tussen donder en bliksem weer langer is dan 20
seconden.
– Als dit langer lijkt te gaan duren dan 1 ½ uur, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Juli 2022