Plaatselijke regels

De plaatselijke regels staan ook op de scorekaart.

 • De grens van buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.
 • Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, stokjes of strikjes of door borden met de tekst GUR.
 • Een gebied, gemarkeerd met gedeeltelijk blauwe of gedeeltelijk rode palen met groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f (bij blauw/groene palen), of met één strafslag volgens Regel 17.1e (bij rood/groene palen).
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat deze ook de voorgreen. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als de voorgreen volledig moet worden ontweken.
 • Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding, kabels of bijbehorende mast heeft geraakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6 voor procedure).
 • De takkenwallen achter de green van hole A7, rechts van de fairway van hole A9 en tussen de green van hole B2 en de rode afslag van hole B8 zijn vaste obstakels en mogen zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b.
 • De bewerkte gebieden met zand vóór de hindernissen van de holes Heuvelrug B6 en Heide C6, tussen de fairways van de holes Heuvelrug B6 en 7 en achter de hindernis van hole C7, zijn deel van het algemene gebied en geen bunkers.
 • De niet-gemarkeerde greppel aan de linkerzijde van hole C7, vlak vóór de hindernis haaks op de fairway, is een deel van het algemene gebied en geen hindernis.
 • De rode hindernissen aan de rechterzijde van holes A5 en A7, aan de linkerzijde van de holes C7 en C8 en aan de rechterzijde van hole C8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis van hole B5 ligt, mag hij een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren of zijwaarts ontwijken.
 • Straf voor overtreding bovenstaande regels: algemene straf.