Plaatselijke regels

Permanente plaatselijke regels

Buiten de baan
De grens van buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.

Grond in bewerking
Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, stokjes of strikjes of door borden met de tekst GUR.

Afstandspalen
De afstandspalen langs de fairways worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken volgens Regel 15.2 is niet toegestaan.

Wegen en paden
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Verboden speelzone
Een gebied, gemarkeerd met gedeeltelijk blauwe of gedeeltelijk rode palen met groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f (bij blauw/groene palen), of met één strafslag volgens Regel 17.1e (bij rood/groene palen).

Voorgreens van verkeerde greens
Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als de voorgreen volledig moet worden ontweken.

Hoogspanningsleiding
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hooggespannen elektrische leiding, kabel of de bijbehorende mast raakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats vanwaar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6. voor procedure).

Takkenwallen
De takkenwallen achter de green van hole A7, rechts van de fairway van hole A9 en tussen de green van hole B2 en de rode afslag van hole B8 zijn integrale delen van de baan.

Zandgebieden
De bewerkte gebieden met zand vóór de hindernissen van de holes B6 en C6, tussen de fairways van de holes B6 en 7, tussen de afslagplaats en de green van hole C1 en achter de hindernis van hole C7, zijn deel van het algemene gebied en geen bunkers.

Geen hindernis
De niet-gemarkeerde greppel aan de linkerzijde van hole C7, vlak voor de hindernis haaks op de fairway, is een deel van het algemene gebied en geen hindernis.

Oneindige hindernissen
De rode hindernissen aan de rechterzijde van holes A5 en A7, aan de linkerzijde van de holes C7 en C8 en aan de rechterzijde van hole C8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Provisionele bal hole B5
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis van hole B5 ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:

Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), of de mogelijkheid om recht naar achteren te ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3)).

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

  • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
  1. het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  2. het spel voort te zetten met de provisionele bal, in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.
  • als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regels: algemene straf.