Plaatselijke regels

Permanente plaatselijke regels

Buiten de baan
De grens van buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.

Grond in bewerking
Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, stokjes of strikjes of door borden met de tekst GUR.

Afstandspalen
De afstandspalen langs de fairways worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken volgens Regel 15.2 is niet toegestaan.

Wegen en paden
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Verboden speelzone
Een gebied, gemarkeerd met gedeeltelijk blauwe of gedeeltelijk rode palen met groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f (bij blauw/groene palen), of met één strafslag volgens Regel 17.1e (bij rood/groene palen).

Voorgreens van verkeerde greens
Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13-1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als de voorgreen volledig moet worden ontweken.

Hoogspanningsleiding
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hooggespannen elektrische leiding, kabel of de bijbehorende mast raakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats vanwaar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6. voor procedure).
Als de speler de slag niet opnieuw doet, dan krijgt de speler de algemene straf en telt de slag, maar heeft hij niet van de verkeerde plaats gespeeld.

Takkenwallen
De takkenwallen achter de green van hole A7, rechts van de fairway van hole A9 en tussen de green van hole B2 en de rode afslag van hole B8 zijn integrale delen van de baan.

Zandgebieden
De bewerkte gebieden met zand vóór de hindernissen van de holes B6 en C6, tussen de fairways van de holes B6 en 7, tussen de afslagplaats en de green van hole C1 en achter de hindernis van hole C7, zijn deel van het algemene gebied en geen bunkers.

Geen hindernis
De niet-gemarkeerde greppel aan de linkerzijde van hole C7, vlak voor de hindernis haaks op de fairway, is een deel van het algemene gebied en geen hindernis.

Oneindige hindernissen
De rode hindernissen aan de rechterzijde van holes A5 en A7, aan de linkerzijde van de holes C7 en C8 en aan de rechterzijde van hole C8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Provisionele bal hole B5
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis van hole B5 ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast:

Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), of de mogelijkheid om recht naar achteren te ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3)).

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

 • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:
 1. het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
 2. het spel voort te zetten met de provisionele bal, in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.
 • als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het bekend of praktisch zeker is dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regels: algemene straf.

 

ADVIES BIJ ONWEER GC ANDERSTEIN

 • Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen tijdens (dreigend) onweer.
 •  Spelers wordt geadviseerd een schuilhut te zoeken wanneer de tijd tussen donder en bliksem
  minder is dan 20 seconden (6 km afstand).
 • Schuilhutten kunt u vinden bij: green A3. tee A5, green B2, tee B5, tee C1, fairway C3, tee C6.
 • Spelers dienen onmiddellijk te stoppen met spelen en zo snel mogelijk naar de
  dichtstbijzijnde schuilhut te gaan, wanneer de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 10
  seconden. Zet golfclubs niet in de buurt van de schuilhutten. Neem in geen geval uw
  trolley/golftas mee de schuilhut in!
 • Wordt u overvallen en is er niet voldoende tijd om naar de schuilhut te komen zorg dan:
  – voor tenminste 50 meter afstand tot uw trolley/golftas;
  – gebruik geen paraplu;
  – ga op uw hurken zitten met de voeten tegen elkaar (niet gaan liggen!) en houdt uw hoofd
  zo laag mogelijk;
  – liefst op zo laag mogelijk terrein;
  – blijf niet in groepen staan;
  – zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan.
 •  Blijf uit de buurt van:
  – metalen masten of hekken en water hazards;
  – toppen van heuvels en bomen;
  – uw handicart, trolley of golftas.
 •  De schuilhutten in de baan green A3, tee A5, green B2, tee B5, tee C6 zijn voorzien van
  bliksemafleiders. De schuilhutten bij tee C1 en fairway C3 niet. De bliksemafleiders zijn geen
  garantie voor veiligheid. Bij hoogspanningsmasten (zoals aanwezig op Anderstein) dienen de
  drie bovenste kabels als bliksemafleiders. Derhalve is het is de buurt van een
  hoogspanningsleiding relatief veilig, maar ga niet bij de masten zelf staan.
 • Spelers dienen een tijd van 20 seconden tussen donder en bliksem als maatstaf te nemen.
  Als de tijd weer langer is geworden, kunnen de spelers de ronde hervatten.

Wedstrijden:

-De wedstrijd wordt stilgelegd als de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 20
seconden.
– De wedstrijd kan worden hervat als de tijd tussen donder en bliksem weer langer is dan 20
seconden.
– Als dit langer lijkt te gaan duren dan 1 ½ uur, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Juli 2022