Plaatselijke regels

Permanente plaatselijke regels

• Buiten de baan
De grens van de baan wordt aangegeven met witte palen.

• Verboden speelzone
Een gebied, gemarkeerd met blauwe of rode palen met groene kop, is een verboden speelzone en mag niet worden betreden. Bij een belemmering door een verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f (bij blauw/groene palen), of met één strafslag volgens Regel 17.1e (bij rood/groene palen).

• Grond in bewerking
Grond in bewerking (GUR), aangegeven door blauwe lijnen en/of door blauwe palen, stokjes of strikjes of door borden met de tekst GUR, moet overal op de baan behalve in een hindernis zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1. GUR in een hindernis moet worden ontweken met bijtelling van één extra slag volgens Regel 17.1e.

• Diepe sporen door voertuigbanden
Worden beschouwd als ongemarkeerde GUR wanneer deze door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of slag. Ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

• Afstandspalen
Afstandspalen langs de fairways worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken volgens Regel 15.2 is niet toegestaan.

• Wegen en paden
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

• Voorgreens van verkeerde greens
Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als de voorgreen volledig moet worden ontweken.

• Hoogspanningsleiding
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hooggespannen elektrische leiding, kabel of de bijbehorende mast raakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats vanwaar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6).

• Takkenwallen
De takkenwallen achter de green van hole A7, rechts van de fairway van hole A9 en tussen de green van hole B2 en de rode afslag van hole B8 zijn integrale delen van de baan.

• Zandgebieden
De bewerkte gebieden met zand vóór de hindernissen van de holes B6 en C6, tussen de fairways van de holes B6 en B7, tussen de afslagplaats en de green van hole C1 en achter de hindernis van hole C7, zijn deel van het algemene gebied en geen bunkers.

• Geen hindernis
De niet-gemarkeerde greppels aan de linkerzijde van hole C7 en aan de rechterzijde van de fairway circa 25 m vóór de green van hole B1, zijn een deel van het algemene gebied en geen hindernis.

• Oneindige hindernissen
De rode hindernissen aan de rechterzijde van holes A5 en A7, aan de linkerzijde van de holes C7 en C8 en aan de rechterzijde van hole C8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regels: algemene straf.

 

ADVIES BIJ ONWEER GC ANDERSTEIN

 • Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen tijdens (dreigend) onweer.
 • Spelers wordt geadviseerd een schuilhut te zoeken wanneer de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 20 seconden (6 km afstand).
 • Schuilhutten kunt u vinden bij: green A3. tee A5, green B2, tee B5, tee C1, fairway C3, tee C6.
 • Spelers dienen onmiddellijk te stoppen met spelen en zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde schuilhut te gaan, wanneer de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 10 seconden. Zet golfclubs niet in de buurt van de schuilhutten. Neem in geen geval uw trolley/golftas mee de schuilhut in!
 • Wordt u overvallen en is er niet voldoende tijd om naar de schuilhut te komen zorg dan:
  – voor tenminste 50 meter afstand tot uw trolley/golftas;
  – gebruik geen paraplu;
  – ga op uw hurken zitten met de voeten tegen elkaar (niet gaan liggen!) en houdt uw hoofd zo laag mogelijk;
  – liefst op zo laag mogelijk terrein;
  – blijf niet in groepen staan;
  – zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan.
 •  Blijf uit de buurt van:
  – metalen masten of hekken en water hazards;
  – toppen van heuvels en bomen;
  – uw handicart, trolley of golftas.
 •  De schuilhutten in de baan green A3, tee A5, green B2, tee B5, tee C6 zijn voorzien van bliksemafleiders. De schuilhutten bij tee C1 en fairway C3 niet. De bliksemafleiders zijn geen garantie voor veiligheid. Bij hoogspanningsmasten (zoals aanwezig op Anderstein) dienen de drie bovenste kabels als bliksemafleiders. Derhalve is het is de buurt van een hoogspanningsleiding  relatief veilig, maar ga niet bij de masten zelf staan.
 • Spelers dienen een tijd van 20 seconden tussen donder en bliksem als maatstaf te nemen.
  Als de tijd weer langer is geworden, kunnen de spelers de ronde hervatten.

Wedstrijden:

-De wedstrijd wordt stilgelegd als de tijd tussen donder en bliksem minder is dan 20 seconden.
– De wedstrijd kan worden hervat als de tijd tussen donder en bliksem weer langer is dan 20 seconden.
– Als dit langer lijkt te gaan duren dan 1 ½ uur, wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Juli 2022