Beregening met bronwater

Om te voorkomen dat systemen voor beregening verstopt raken als gevolg van aanwezige ijzerdeeltjes in het oppervlaktewater, kiest Anderstein voor gebruik van bronwater.

Eerder werd al een bron geslagen op de Heide-lus (Heide 5). Nu is een tweede bron geslagen op de Vallei-lus (Vallei 1).

Uiteraard gebeurt dit zorgvuldig, met respect voor behoud van flora en fauna. Hiertoe werd van tevoren deskundig onderzoek gedaan. Na de rapportage hiervan aan Waterschap en Provincie, werden de benodigde vergunningen verleend.

De bronnen gaan zorgen voor beregening met water van goede kwaliteit en voorkomen verstoppingen in sproeiers en leidingen.

Nieuwe brug in de maak

Op GC Anderstein wordt gewerkt aan een nieuwe brug. Op Heuvelrug (B) 3 wordt de oude brug verwijderd en een nieuwe, 47 meter lange,  brug gebouwd. De nieuwe brug gaat zorgen voor een kortere weg naar de volgende hole. Daarmee draagt deze bij aan een goede doorloopsnelheid op de baan.

Evenals de oude brug, wordt de nieuwe brug aangelegd met respect voor het landschap.

Beelden: Freja Schuitemaker