Houtduif

Houtduif - Columba palumbus

• Orde: duifachtigen – Columbiformes;
• Familie: duiven – Columbidae;
• Lengte: 40 – 42 cm;
• Spanwijdte: 68 – 77 cm;
• Biotoop: Vele biotopen: tuinen, parken, bossen, agrarisch gebied. Voorwaarde is: bomen;
• Voedsel: plantaardig materiaal: zaden, knoppen, bladeren, oogstresten;
• Periode: voornamelijk gehele jaar. Een deel van Nederlandse vogels trekt naar Frankrijk/Spanje. Een populatie uit Noord-Duitsland en Scandinavië overwintert in Nederland ;
• Aantal broedparen: 290.000 – 580.000;
De Houtduif is de grootste duivensoort, die in Nederland voorkomt. De Houtduif is daarom een favoriet maal van de Havik. Ondanks dat het aantal Houtduiven sinds het einde van de vorige eeuw is afgenomen, is het een van de talrijkste broedvogels van Nederland. Deze afname komt vooral door de veranderingen in de landbouw, waardoor minder voedsel beschikbaar komt voor de duiven. Het oogsten gaat veel efficiënter en er wordt steeds meer mais i.p.v. granen verbouwd. Desondanks kan de Houtduif nog steeds schade aanrichten aan de agrarische gewassen. Daarom is in Nederland de jacht op de Houtduif toegestaan van 15 oktober tot en met 31 januari. Buiten deze periode kan alleen gejaagd worden met een ontheffing voor het beheer en schadebestrijding.