Huismus

Huismus - Passer domesticus

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: mussen – Passeridae;
• Lengte: 14 – 16 cm;
• Spanwijdte: 19 – 25 cm;
• Biotoop: rommelige menselijke omgeving met struikgewas, weilanden met vee en schuren. Dorpen met rommelige tuinen. Geen bomen;
• Voedsel: zaden, granen, insecten, bloemknoppen en bessen;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 600.000 – 1.000.000. Rode lijst;
Na de Merel is de Huismus nog steeds de meest algemene broedvogel in Nederland. Toch is de Huismussenpopulatie sinds 1970 fors afgenomen. In de jaren 1970 werd het aantal geschat op 1 à 2 miljoen. Aan het einde van de vorige eeuw is het aantal echter gehalveerd en staat de Huismus op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Oorzaken van de achteruitgang zijn niet goed bekend. Gedacht wordt aan een afname van schuil- en nestgelegenheid (andere bouwwijze woningen), afname voedselaanbod (efficiëntere oogstmethoden graan) en het gebruik van insecticiden. Tevens heeft de Huismus veel natuurlijke vijanden, zoals de sperwer, ransuil, kerkuil, specht, kraaiachtigen (ekster, kauw, gaai), meeuwen, reiger en een aantal zoogdieren zoals de kat.
Op golfbaan Anderstein bestaat de grootste kans om een Huismus op de Vallei-lus aan te treffen.