Lidmaatschap GC Anderstein

De inschrijfperiode voor het lidmaatschap per 1 januari 2024 is gesloten.

Let op
De hieronder genoemde jaarcontributie, entreegeld en de aanschaf van een certificaat zijn gebaseerd op de tarieven van 2023. De tarieven voor 2024 worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en worden vanaf eind november gepubliceerd.

Inleiding
Afhankelijk van het aantal opzeggingen kunnen wij vaststellen hoeveel plaatsen er beschikbaar komen voor nieuwe leden. De kans bestaat dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Wij moeten dan een keuze maken uit de aanmeldingen. De commissie Nieuwe Leden beoordeelt alle aanmeldingen op basis van de volgende criteria:

 • Evenwichtige leeftijdsopbouw van het ledenbestand;
 • Evenwichtige opbouw van speelsterkte (WHS-handicap);
 • Gezinsrelaties en voormalige leden van Anderstein;
 • Vertrek van een andere club in verband met verhuizing;
 • Afstand tussen woonadres en Anderstein;
 • Motivatie voor het lidmaatschap.

Procedure
De commissie Nieuwe Leden van de vereniging behandelt alle aanvragen tot lidmaatschap aan de hand van de schriftelijke informatie (het aanmeldingsformulier). Wij streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van ons ledenbestand. Op basis van de selectiecriteria wordt na 1 oktober een aantal kandidaat-leden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit gesprek maakt deel uit van de selectie.
Vervolgens wordt de lijst met namen van kandidaat-leden gedurende 14 dagen voorgehangen in het clubhuis. Het aspirant-lidmaatschap van deze kandidaat-leden is definitief, tenzij er bezwaren van leden tegen het lidmaatschap worden ingediend. De overige aanmeldingen ontvangen schriftelijk bericht dat er dit jaar helaas geen gelegenheid is om lid te worden.

Certificaat en entreegeld
Aan een lidmaatschap van GC Anderstein is een certificaat verbonden. Deze certificaten zijn niet vrij overdraagbaar, maar alleen via bemiddeling door de vereniging verkrijgbaar. Nieuwe leden hebben de keuze tussen een certificaat kopen à € 3.000,- of een certificaat huren. De huurprijs is 10% van de waarde van het certificaat per kalenderjaar en kan in de loop van de tijd veranderen.

Daarnaast is ieder nieuw lid eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht (tarieven 2023).

Lidmaatschapsvormen

 1. Regulier clublidmaatschap (v.a. 30 jaar)
  Naast het entreegeld (€ 1.500,-) en de koop (dan wel huur) van een certificaat, is er de reguliere jaarcontributie die in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie wordt ieder kalenderjaar in rekening gebracht. Voor 2023 is de jaarcontributie vastgesteld op € 1.375, -. De jaarcontributie voor het clublidmaatschap wordt per kalenderjaar in rekening gebracht.
 2. Clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot en met 29 jaar
  Voor jongeren in de leeftijd van 22 tot 30 jaar is de jaarcontributie € 550,- (tarief 2023).
  Naast de jaarlijkse contributie is voor deze jonge leden een entreegeld verschuldigd van € 500,-. Dit wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht (tarieven 2023).
  Aan het lidmaatschap is ook een certificaat verbonden dat kan worden gekocht (€ 3.000,-) of worden gehuurd op basis van 10% van de waarde van het certificaat (in 2023 € 300,-).
 3. Jeugdlidmaatschap voor jongeren tot en met 21 jaar
  Voor jongeren tot en met 21 jaar is er het jeugdlidmaatschap. Jeugdleden betalen geen entreegeld. De jaarlijkse contributie bedraagt € 450,- (tarief 2023).
  GC Anderstein stimuleert het jeugdgolf door het aanbieden van een les/trainingspakket. Jeugdleden kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Voor het jeugdlidmaatschap is de aankoop van een certificaat niet verplicht, maar wel mogelijk. In het jaar dat een jeugdlid 22 jaar wordt, moet er een certificaat worden gekocht dan wel worden gehuurd.

 

Overzicht Lidmaatschappen 2023 – privé

Leeftijd*Jaarcontributie**Entreegeld (eenmalig)**Certificaat
koop of huur
Jeugd t/m 21 jaar€ 450
(incl. jeugdlessen)
GeenGeen***
Leeftijd 22 t/m 29 jaar€ 550€ 500€ 3.000 of
€ 300
leeftijd 30+€ 1.375€ 1.500€ 3.000 of
€ 300

* Leeftijd op 1 januari 2024 is bepalend.
** Tarieven 2024 worden door algemene ledenvergadering in november 2023 vastgesteld.
*** Indien 22 jaar of ouder op 1 januari 2024 is de aanschaf of huur van een certificaat verplicht.

Het entreegeld, de kosten voor het certificaat en de contributie worden in december in rekening gebracht. Gelijktijdig wordt naast de NGF-bijdrage ook uw jaarlijkse consumptie tegoed bij de horeca van Anderstein (€ 80,- in 2023) gefactureerd.

Anderstein Business Sociëteit
De Anderstein Business Sociëteit (ABS) is voor leden die hun lidmaatschap willen combineren met de mogelijkheid voor zakelijk netwerken. In de ABS worden tal van activiteiten georganiseerd speciaal voor ABS leden.

De voorwaarden zijn dezelfde als voor het clublidmaatschap. Aanvullend is er een extra contributie waarmee men gebruik maakt van een aantal zakelijke faciliteiten. Voor 2023 is de jaarcontributie voor ABS leden vastgesteld op € 2.225,-.

De Anderstein Business Sociëteit (ABS) biedt:

 • Een omgeving voor leden die het belang voelen van een zakelijk netwerk
 • Aansluiting bij de bedrijfsleden (interessant voor beiden)
 • Aantrekkelijk programma om met gasten te golfen, te dineren en andere bedrijfsleden te ontmoeten
 • Vergaderruimte
 • Factuur naar de zaak

Bedrijfslidmaatschap

Denkt u erover om bedrijfslid te worden op Anderstein? Wij bespreken graag uw golfwensen t.a.v. lidmaatschap op naam, speelrechten voor meerdere personen in uw bedrijf via de company card, greenfee vouchers, een golfdag voor uw relaties, zichtbaarheid van uw bedrijf in de baan etc.
Neem hiertoe contact op met de commissie via bedrijfsleden@anderstein.nl.

Aan een bedrijfslidmaatschap is geen stemrecht in de vereniging aan verbonden. Bedrijfsleden zijn automatisch lid van de Anderstein Business Sociëteit waar bedrijfsleden en zakelijk actieve privé leden elkaar ontmoeten.

Informatie over een zakelijk lidmaatschap: https://www.golfclubanderstein.nl/anderstein-business-societeit/

 Nadere informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat door een mail te sturen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl  of te bellen naar 0343-431 330 keuze 2.