Flora en fauna in beeld

Het verlies aan biodiversiteit vraagt momenteel ons aller aandacht. Op Golfclub Anderstein besteedt de werkgroep flora & fauna ook aandacht aan de stand van de natuur op en rondom de baan. Zeer frequent worden daartoe inventarisatierondes uitgevoerd. De resultaten hiervan worden zoveel mogelijk met foto’s vastgelegd en in de Anderstein-website verwerkt (klik hier).

Recent is de website uitgebreid met het onderdeel: ‘kruidachtige planten’. Behalve dit onderdeel, met een overzicht van ca. 200 planten, staan op de website ook inventarisaties van de vogels, sprinkhanen, vlinders, libellen, bijen, amfibieën en het reptiel, die op onze golfbaan voorkomen. Al deze waarnemingen zijn door Kees van Rijsbergen op de foto vastgelegd.