Kuifeend

Kuifeend - Aythya fuligula

• Orde: eendvogels – Anseriformes;
• Familie: eenden – Anatidae;
• Lengte: 40 – 47 cm;
• Spanwijdte: 65 – 72 cm;
• Biotoop: komt vooral voor in voedselrijk water van 3-5 meter diepte, met voldoende vegetatie als beschutting en het liefst eilanden om op te broeden. Veel in weidegebieden;
• Voedsel: voornamelijk schelpdieren, zoals zoetwatermossels. Maar ook andere waterdieren, waterplanten, zaden en granen;
• Periode: gehele jaar. De Nederlandse kuifeenden overwinteren voornamelijk in Zuid-Frankrijk en het Iberisch schiereiland. De overwinteraars in Nederland komen uit Centraal- en Noord-Europa;
• Aantal broedparen: 17.000 – 20.500;
De kuifeend behoort tot de duikeenden en kan het langst onder water blijven. Het is van nature een schuwe eend, die de laatste 100 jaar het leefgebied flink heeft uitgebreid.
Op golfbaan Anderstein zijn de kuifeenden in diverse wateren waar te nemen. Een plek, waar in ieder geval kuifeenden kunnen worden waargenomen is langs de fairway van hole Heuvelrug-7.
Opmerkelijk is, dat evenals bij andere eendensoorten, bij de kuifeend een scheve man/vrouwverhouding wordt waargenomen. Een mogelijk verklaring hiervoor kan zijn, dat de vrouwtjes tijdens het broeden gevoeliger zijn voor sterfte. Een andere verklaring is, dat de vrouwtjes in het algemeen zuidelijker overwinteren.