Goudhaan

Goudhaan - Regulus regulus

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: zangers – Sylviidae;
• Lengte: 8,5 – 9,5 cm;
• Spanwijdte: 13 – 16 cm;
• Biotoop: naaldbos, vooral sparrenbos. Buiten broedtijd ook loofbossen, stadstuinen en beplanting agrarisch gebied;
• Voedsel: kleine insecten, zoals springstaarten, bladluizen, kleine motten en kleine spinnetjes;
• Periode: de Nederlandse Goudhaan krijgen in najaar gezelschap van Goudhaantjes uit Noord- en Oost- Europa. Hun toestroom in oktober kan jaarlijks sterk variëren;
• Aantal broedparen: 44.000 – 74.000;
De Goudhaan is Europa’s kleinste vogel. Doordat de Goudhaan het grootste deel van zijn tijd besteedt aan het zoeken van voedsel in de toppen van naaldbomen, hoort men hem vaker dan dat men de Goudhaan ziet. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun roepjes van hoge tonen. Door de hoge tonen zijn ze helaas minder goed te horen voor oudere mensen waarbij het gehoor wat achteruit is gegaan. Alleen de geoefende vogelaar zal de Goudhaan op de Heuvelrug- of Heide-lus ontdekken.
Goudhaantjes kunnen erg tam zijn en zijn vaak zo met het voedsel zoeken bezig dat ze goed te benaderen zijn.