Rijke flora en fauna op Anderstein

Het onderdeel flora en fauna op deze website is vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. Hier zijn de resultaten van de periodieke flora/fauna-inventarisatierondes op onze golfbaan terug te vinden. Alle waarnemingen zijn door Kees van Rijsbergen op foto vastgelegd. Aan de foto’s is een nadere omschrijving van de soort toegevoegd.  In totaal zijn er de afgelopen drie jaar bijna 500 waarnemingen gedaan van verschillende flora- en faunasoorten. Onderstaand overzicht geeft een indruk van de rijkdom die de natuur op de golfbaan te bieden heeft.

Golfclub Anderstein koestert deze soortenrijkdom en streeft bovendien naar een verdere bevordering van deze biodiversiteit.

De Flora en Fauna Werkgroep

Klik op de afbeelding om naar het onderdeel Flora en Fauna te gaan