Jongeren- en jeugdlidmaatschap

22-29 jaar
Voor jongeren in de leeftijd van 22 tot 30 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden. Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie in 2021 € 440,-. Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie in 2021 € 640,-. Jongeren betalen bij aanvang van het lidmaatschap geen entreegeld.

30 tot en met 39 jaar
Voor jongeren in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden. Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie in 2021 € 755,-. Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie in 2021 € 955,-. Bij het aangaan van een lidmaatschap met de aankoop van een certificaat is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van € 400,-, bij een lidmaatschap met huur van een certificaat is dat € 800,-. Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht. (tarieven 2021)

Tot 21 jaar
De jaarcontributie voor een jeugdlid tot en met 21 jaar is voor 2021 vastgesteld op € 415,-. Bij het jeugdlidmaatschap is de aankoop van een certificaat niet verplicht, maar wel mogelijk.  Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap kan het hele jaar door. GC Anderstein stimuleert het jeugdgolf door het aanbieden van een les-/trainingspakket. De kosten hiervoor worden gedekt door de jaarlijkse jeugdcontributie.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar secretariaat@golfclubanderstein.nl of neem telefonisch contact op 0343-43 13 30 (keuze 2).