Buizerd

Buizerd - Buteo buteo

• Orde: roofvogels – Falconiformes;
• Familie: sperwers – Accipitridae;
• Lengte: 40 – 52 cm;
• Spanwijdte: 109 – 136 cm;
• Biotoop: uitgestrekte bossen afgewisseld met heide, boerenland met houtwallen en steeds vaker in steden met bosjes. Combinatie van geschikte nestgelegenheid (bos) met open land voor voedsel;
• Voedsel: vooral kleine zoogdieren, zoals muizen en jonge konijnen. Ook regenwormen, kevers en amfibieën. Jaagt vooral vanaf zitplaats. Is geen snelle jager;
• Periode: gehele jaar. Onze populatie wordt ’s winters aangevuld met Scandinavische vogels, die in maart en april weer terugtrekken;
• Aantal broedparen: 11.500 – 20.000;
De Buizerd komen voor met een grote kleurvariatie. Er zijn erg donker gekleurde exemplaren, terwijl er ook zijn met een bijna witte onderkant. Door de typische vlucht is de vogel eenvoudig te herkennen: enkele vleugelslagen, kort zweven en dan weer een paar slagen. De Buizerd is een uitgesproken langzame vlieger en maakt graag gebruik van de thermiek.
Regelmatig valt op de Vallei-lus een rondcirkelende Buizerd te zien en te horen met zijn kenmerkende miauw-geluid. Een cirkelende Buizerd is te herkennen aan de lange en brede vleugels en aan de relatief korte, breed gespreide staart. Zoals bij veel roofvogels is het vrouwtje in de regel groter dan het mannetje.