Ekster

Ekster - Pica pica

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: kraaien – Corvidae;
• Lengte: 46 – 50 cm;
• Spanwijdte: 52 – 60 cm;
• Biotoop: graag in nabijheid van mensen, in een veelheid van open gebieden, het liefst met verspreid staande bomen.;
• Voedsel: erg gevarieerd. Insecten, kleine zoogdieren (muizen), jonge vogels, eieren van kleine vogels, maar ook bessen en zaden. In stedelijk gebied voedselaanbod door mensen (opengepikte vuilniszakken);
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 47.000 – 68.000;
Boeren, jagers en zelfs natuurliefhebbers kunnen niet veel waardering opbrengen voor de Ekster. Zijn slechte naam dankt de Ekster aan zijn voedselgewoonte: behalve granen, vruchten, insecten etc., eet de Ekster ook graag nestjongen en eieren. Sinds het einde van de vorige eeuw is de Ekster-stand achteruit gegaan. Een mogelijke oorzaak is een achteruitgang van de insecten, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke concurrentie tussen Eksters en Zwarte kraaien en waar Haviken voorkomen, leven weinig Eksters. Hierdoor leven er tegenwoordig minder Eksters in de bossen op de zandgronden, toch kan men op golfbaan Anderstein nog regelmatig op diverse plaatsen een Ekster aantreffen.