Wilde eend

Wilde eend - Anas platyrhynchos

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: eenden – Anatidae;
• Lengte: 50 – 65 cm;
• Spanwijdte: 75 – 100 cm;
• Biotoop: overal waar zich voedselrijk water bevindt. Voorkeur voor zoet water van niet meer dan een meter diep;
• Voedsel: waterplanten, grassen en kleine waterdiertjes;
• Periode: gehele jaar. In strenge winters wijken de eenden wel uit naar continentaal Europa, Groot-Brittannië en Ierland. Eenden uit noordelijke gebieden trekken eveneens naar het zuiden;
• Aantal broedparen: 180.000 – 280.000;
De wilde eend is een van de meest voorkomende Nederlandse broedvogels. Ook in stedelijk gebied is de wilde eend een gewone broedvogel. De meerderheid nestelt in de laaggelegen delen van het land, vooral in waterrijke polders en moerassen. Op hoge gronden is de eend minder talrijk. De vogel broed soms op grote afstand van het water. De aantallen en verspreiding van de wilde eend leken redelijk stabiel en nauwelijks verandering te ondergaan. Sinds het einde van de vorige eeuw nemen de aantallen echter om onduidelijk redenen af. Bedreigingen voor de wilde eend zijn onder meer watervervuiling, het verlies of veranderd beheer van natte gebieden en de eendenjacht.
Ondanks de achteruitgang van het aantal wilde eenden, valt in de wateren op golfbaan Anderstein nog veelvuldig de wilde eend waar te nemen.