Krakeend

Krakeend - Anas strepera

• Orde: eendvogels – Anseriformes;
• Familie: eenden – Anatidae;
• Lengte: 46 – 56 cm;
• Spanwijdte: 84 – 95 cm;
• Biotoop: voorkeur voor laaggelegen land, grote open wateren met langzaam stromend water en een ruige oevervegetatie met veel soorten. Soms ook in gebieden met brak water;
• Voedsel: vooral planten (bladen, stengels en zaden). Vooral tijdens wintermaanden insecten en weekdieren;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 26.000 – 32.000;
De krakeend is nauw verwant aan de wilde eend en komt af en toe zelfs in steden voor. De krakeend is sinds het einde van de vorige eeuw sterk toegenomen in Nederland. Oorspronkelijk is het een broedvogel van de meren en moerassen in de steppen van Midden- en West-Azië. Door de ontginning van deze gebieden, heeft de krakeend zijn leefgebied westwaarts uitgebreid. Van de eendensoorten die in ons land broeden is de krakeend een van de weinige die in aantal flink is toegenomen. Bij de meeste andere eenden neemt het aantal juist fors af.
Op golfbaan Anderstein komt de krakeend in de diverse waterpartijen voor, maar vooral langs de fairway van hole Vallei-2.