Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart - Phoenicurus phoenicurus

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: lijsters – Turdidae;
• Lengte: 13 – 14,5 cm;
• Spanwijdte 23 – 26 cm;
• Biotoop: gevarieerde, oude gemengde bossen met open plekken (heidevelden, schraalgraslanden). Als nestgelegenheid spechtengaten in bomen;
• Voedsel: vooral insecten en in najaar bessen;
• Periode: vanaf half april / eind mei tot juli/oktober (veel spreiding). Overwinteren in tropisch Afrika (Sahel-regio);
• Aantal broedparen: 20.000 – 25.000;
Met de contrasterende kleuren is de Gekraagde Roodstaart een van onze fraaiste kleine vogels. Het opvallendste kenmerk is de helder rode staart. Deze wordt door het mannetje uitgespreid om een wijfje naar de door hem uitverkoren broedplaats te lokken. Gekraagde Roodstaarten zijn vrij talrijke broedvogels in grote bosgebieden met een hoog aandeel oude dennen. Op golfbaan Anderstein bestaat dus de grootste kans een Gekraagde Roodstaart op hole heide-6/7 waar te nemen. Ze zijn veel schaarser in de loofbossen. Uitschieters in het aantal broedparen, naar boven of beneden, zijn vaak te verklaren door uitzonderlijk natte resp. droge winters in de Sahel-regio.