Lidmaatschap GC Anderstein

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van Golfclub Anderstein en wilt u onbeperkt spelen op onze prachtige baan?

Van medio augustus 2022 tot 1 oktober 2022 kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap per 1 januari 2023.

De genoemde tarieven, entreegeld en aanschaf certificaat zijn gebaseerd op 2022.

Deze kunnen voor 2023 dus nog wijzigen.

Afhankelijk van het aantal opzeggingen kunnen wij vaststellen hoeveel plaatsen er beschikbaar komen voor nieuwe leden. De kans bestaat dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Wij moeten dan een keuze maken uit de aanmeldingen. De commissie Nieuwe Leden beoordeelt alle aanmeldingen op basis van de volgende criteria:

 • Gezinsrelaties en oud leden van Anderstein;
 • Evenwichtige leeftijdsopbouw;
 • Evenwichtige speelsterkte-opbouw;
 • Vertrek van een andere club in verband met verhuizing;
 • Motivatie voor het lidmaatschap.

Procedure
De commissie Nieuwe Leden van de vereniging behandelt alle aanvragen tot lidmaatschap aan de hand van de schriftelijke informatie (aanmeldingsformulieren en eventuele aanvullende correspondentie, zoals aanbevelingsbrieven). Na deze periode worden de kandidaat-leden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, wat deel uitmaakt van de selectie. Vervolgens wordt de lijst met namen van kandidaat-leden gedurende 14 dagen voorgehangen. Het aspirant-lidmaatschap van deze kandidaat-leden is definitief, tenzij er bezwaren van leden tegen het lidmaatschap worden ingediend. De overige aanmeldingen ontvangen schriftelijk bericht dat er helaas nog geen gelegenheid is om lid te worden.

Certificaat
Aan een lidmaatschap van GC Anderstein is een certificaat verbonden. Deze certificaten zijn niet vrij overdraagbaar, maar alleen via de bemiddeling door de vereniging verkrijgbaar. Nieuwe leden kunnen een certificaat aanschaffen à € 3.000, – of een certificaat huren à € 300, – per kalenderjaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van € 1.500,- .  Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht. (tarieven 2022)

Aanmelding
Er zijn diverse opties om lid te worden: een clublidmaatschap, clublidmaatschap voor jongeren van 30 tot en met 39 jaar, clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot en met 29 jaar, lid van de Anderstein Business Sociëteit, Bedrijfslid van Anderstein of een jeugdlidmaatschap.

 1. Clublidmaatschap
  Jaarcontributie (v.a. 40 jaar)
  De jaarcontributie voor het clublidmaatschap wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. De jaarcontributie is voor 2022 vastgesteld op € 1.300, -.
 2. Clublidmaatschap voor jongeren van 30 tot en met 39 jaar
  Voor jongeren in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden. Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie in 2022 € 825,-. Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie in 2022 € 1125,-. Bij het aangaan van een lidmaatschap is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van € 1.500,- . Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht. (tarieven 2022).
 3. Clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot en met 29 jaar
  Voor jongeren in de leeftijd van 22 tot 30 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden. Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie in 2022 € 475,-. Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie in 2022 € 775,-.Bij het aangaan van een jongeren lidmaatschap is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van € 500,- . Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht. (tarieven 2022).
 4. Anderstein Business Sociëteit
  De Anderstein Business Sociëteit (ABS) is voor leden die hun lidmaatschap willen combineren met de mogelijkheid voor zakelijk netwerken. In de ABS worden tal van activiteiten georganiseerd speciaal voor ABS leden. Het ABS is een zakelijk lidmaatschap.

De Anderstein Business Sociëteit (ABS) biedt:

 • Een omgeving voor leden die het belang voelen van een zakelijk netwerk
 • Aansluiting bij de bedrijfsleden (interessant voor beiden)
 • Aantrekkelijk programma met golf en netwerken
 • Ruimte voor ontmoeten en bespreken
 • Factuur naar de zaak

De voorwaarden zijn dezelfde als voor het clublidmaatschap, met dit verschil dat de contributie in 2022 € 2.140, – is.

 1. Bedrijfslidmaatschap

Anders op Anderstein

Als u in een andere omgeving dan aan de vergadertafel zakelijke contacten wilt leggen, onderhouden en uitbouwen, dan vormen de afwisselende en uitdagende 27-holes golfbaan, de faciliteiten in het clubhuis en een goed restaurant de ideale omgeving. Anderstein, centraal gelegen in het land, als verlengstuk van uw bedrijf. Anders is niet altijd beter, maar in dit geval wel!

 Bedrijfslid op Anderstein

Denkt u erover om bedrijfslid te worden op Anderstein? Wij bespreken graag uw golfwensen t.a.v. lidmaatschap op naam, speelrechten voor meerdere personen in uw bedrijf via de company card, greenfee vouchers, een golfdag voor uw relaties, zichtbaarheid van uw bedrijf in de baan etc. Neem hiertoe contact op met de commissie via bedrijfsleden@anderstein.nl.

Bedrijfsleden zijn automatisch lid van de Anderstein Business Sociëteit waar bedrijfsleden en zakelijk actieve privé leden elkaar ontmoeten.

 1. Jeugdlidmaatschap
  Voor jongeren tot en met 21 jaar is er het jeugdlidmaatschap. Voor het jeugdlidmaatschap zijn nog wel plaatsen beschikbaar en jeugdleden kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Voor dit lidmaatschap is de aankoop van een certificaat niet verplicht, maar wel mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website: www.golfclubanderstein.nl.

Nadere informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat door een mail te sturen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl  of te bellen naar 0343-431 330 keuze 2.