Zwarte specht

Zwarte specht - Dryocopus martius

Fotograaf: Harry van Emden
• Orde: spechtvogels – Piciformes;
• Familie: spechten – Picidae;
• Lengte: 45 – 55 cm;
• Spanwijdte: 64 – 68 cm;
• Biotoop: komt vooral voor in naaldbossen, afgewisseld met beuken. De zwarte specht hakt vooral hun nest in dikke beuken;
• Voedsel: houtmieren, larven van kevers;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 700 – 1.100;
De zwarte specht is de grootste specht van Europa. De zwarte specht vestigde zich rond 1913 in Nederland en breidde zich vanuit het oosten van het land uit. De huidige verspreiding bestrijkt vrijwel alle grotere bossen op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Het aantal vogels was rond 1985 op een hoogtepunt. Sindsdien nam de soort af in delen van Nederland en komt de vogel nog maar zeldzaam voor. Waarschijnlijk door overschakeling op een ander bosbouwsysteem en predatie door de havik.
De zwarte specht is een schuwe vogel. Wanneer de vogel wordt gespot, speelt de specht graag ‘verstoppertje’ door zich achter de boomstam te verschuilen. De roep van de vogel verraadt de aanwezigheid. In vlucht een luid “kru-kru-kru-kru…” In ruste een ver dragende klaaglijke roep “kli-èèèèhh”. Op hole Vallei-9 van golfbaan Anderstein bestaat de meeste kans de zwarte specht te spotten. In ieder geval bestaat op deze hole de kans zijn roep te horen.