Golfbaanpermissie pas van Anderstein

Overweegt u om te gaan golfen? U kunt dan gebruik maken van het uitgebreide aanbod van Golfclub Anderstein. U kunt lessen volgen bij de Golf Academie Anderstein, waarbij gewerkt wordt volgens het 9-stappenplan, zoals dat door de NGF wordt aangeboden en ondersteund. Met de NGF-Golfbaanpermissiepas kunt u tegen betaling gebruik maken van de driving range, de (zes) oefen holes en de uitgebreide chip- en pitch area.

Golfclub Anderstein accepteert voor de grote baan uitsluitend een NGF-Golfbaanpermissiepas die op Anderstein is gehaald. NGF-Golfbaanpermissiepassen van andere clubs, geven geen bevoegdheden op Anderstein. Een NGF-Golfbaanpermissiepas van Anderstein haalt u allereerst door voldoende op de hoogte te zijn van etiquette en basisregels en deze ook te kunnen toepassen. Daarnaast beschikt u over de vaardigheid een dubbel par te kunnen spelen op de holes van de grote baan.

Op Golfclub Anderstein wordt u de mogelijkheid geboden om tijdens een baanles tegen introductietarief van € 50,- aan te tonen dat u over voldoende vaardigheden beschikt om voor een NGF-Golfbaanpermissiepas van Anderstein in aanmerking te komen. U kunt deze baanles boeken bij één van de pro’s van Golf Academie Anderstein. De kosten voor het aanvragen van een NGF-Golfbaanpermissiepas bedragen € 72,50. De NGF-golfbaanpermissiepas heeft een geldigheid van 1 januari tot 1 maart van het daarop volgende jaar. Elk jaar ontvangt u een nieuw pasje met uw speelniveau.

Indien u beschikt over een NGF-Golfbaanpermissiepas van Anderstein, dan kunt ervoor kiezen om negen of achttien holes te golfen op de 27 holes golfbaan van Anderstein.  Op maandag tot en met zaterdag van april tot en met oktober vanaf 15.00 uur, de overige maanden vanaf 14.00 uur.  We kunnen alleen een beperkte geldigheid geven aan het gebruik van onze faciliteiten.

NGF-Golfbaanpermissiepas NGF-Golfbaanpermissiepas van Anderstein**
Oefenholes € 10,00 / € 5,00 (jeugd) € 10,00 / € 5,00 (jeugd)
9 holes Golfbaan Anderstein geen toegang € 25,00
18 holes Golfbaan Anderstein geen toegang € 45,00

** U kunt maximaal tien keer gebruik maken van het gereduceerde tarief.

Heeft u een handicap gehaald, dan kunt u deze laten registreren via Registratiegolf Anderstein. De aanmelding, registratie en het invoeren van qualifying kaarten gaat geheel online.

Meer informatie over lessen, de Golfbaanpermissiepas en het 9-stappenplan vindt u op Golf Academie Anderstein.

Het 9 stappenplan startpakket en de losse spelersboekjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.