Werk aan mooi zicht

Terwijl de baan door wateroverlast, sneeuw of storm gesloten moest blijven voor spelers werd er niet stil gezeten. Er is gewerkt aan het verfraaien van de zichtlijnen op de baan. We houden het zicht vanaf de tee naar fairway en green het liefst ononderbroken. Daarom is gewerkt aan een nieuw pad van Heide 7 naar Heide 8. Dit nieuwe pad loopt links langs de green en komt uit dichtbij de witte en gele afslagplaats. Het oude pad – dat rechts langs de green loopt – mag weer begroeien als natuurlijk onderdeel van het landschap.

Vorig jaar werd de zichtlijn verfraait van Heuvelrug 5 naar 6. Het oude pad liep voor de rode tee langs, waardoor spelers van de wit/gele tee helemaal terug moesten lopen. Het nieuw gerealiseerde pad komt uit tussen de wit/gele en blauw/rode tee. Het oude pad is inmiddels nagenoeg onzichtbaar in het landschap.

Donatie aan dierenambulance

GC Anderstein verkoopt jaarlijks de op de baan gevonden en niet opgehaalde clubs. De opbrengst daaruit wordt gedoneerd aan een goed doel. In 2023 heeft de verkoop  € 635,-  opgebracht. Dit bedrag is van harte  geschonken aan de Dierenambulance Woudenberg.

GC Anderstein draagt de dierenambulance een warm hart toe. Regelmatig roepen we de hulp in van de vrijwilligers. Bijvoorbeeld wanneer een zwaan in nood is of wanneer we in de baan een gewond dier aantreffen dat verzorging nodig heeft.

Golfers van het Jaar

Het is een eretitel, de benoeming tot Golfer dan wel Golfster van het Jaar van Golfclub Anderstein. Traditioneel is de bekendmaking tijdens de Nieuwjaarsborrel. Dit jaar zijn Peter Schouten en Els Feenstra de gelukkigen.

De titel is een waardering voor het vele werk dat leden doen als vrijwilliger voor de vereniging. Alle activiteiten – van wedstrijden tot de doe-dagen, wanneer leden werkzaamheden in de baan verrichten – worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers.

“We prijzen ons gelukkig met een verenigingsleven waaraan leden graag actief deelnemen”, aldus voorzitter Flip Goudsmit. Beide gelauwerden waren aangenaam verrast. Maar uit het applaus en de felicitaties bleek de hartelijke instemming van medeleden.