Sperwer

Sperwer - Accipiter nisus

• Orde: roofvogels – Falconiformes;
• Familie: sperwers – Accipitridae;
• Lengte: 28 – 40 cm;
• Spanwijdte: 56 – 78 cm;
• Biotoop: komt meestal voor in een dicht, jong bos met naaldbomen in combinatie met een halfopen landschap;
• Voedsel: vooral kleine zangvogels. Vrouwtjes kunnen ook grotere vogels aan, zoals lijsters, spreeuwen en turkse tortel;
• Periode: gehele jaar. Groot deel van de vogels vanuit Scandinavië trekken naar Zuidwest-Europa en Afrika;
• Aantal broedparen: 2.250 – 2.700;
De verrassingsaanval is de favoriete jachtmethode van de sperwer. De sperwer weet zijn slachtoffer door een snelle vlucht, waarbij de vogel de prooi in al zijn wendingen precies volgt, te overmeesteren. Een vogeltje maakt alleen enige kans aan de naaldscherpe klauwen te ontsnappen als het in zeer dicht struikgewas duikt.
Het aantal sperwers bedroeg rond 1970 slechts zo’n 250 paren als gevolg van indirecte vergiftiging via landbouwpesticiden. Nadat deze bestrijdingsmiddelen verboden waren, volgde een snel herstel. Sinds 2000 neemt het aantal weer af. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: toename van haviken (grootste vijand van sperwer) en minder voedsel (zangvogels zijn op boerenland sterk afgenomen).
De sperwer zal niet vaak op golfbaan Anderstein worden waargenomen. Nu en dan bestaat er een kans om de sperwer hoog in de lucht te zien rondcirkelen.