Flora en fauna

Het landgoed en golfbaan Anderstein liggen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei en kenmerken zich door een gevarieerd landschap en een grote biodiversiteit.

De 3 negen holes lussen beginnen en eindigen allen in het landschapspark dat rond de oude villa ligt. Het deel van de golfbaan in de Gelderse Vallei, de Vallei-lus, wordt begrensd door de in de 12de eeuw gegraven afwateringsbeek de Heigraaf. Hier is het oude Coulissenlandschap met houtwallen nog herkenbaar. Op de Heide- en Heuvelrug-lus zijn oude loof- en naaldhoutbossen, heidevelden, vennetjes, zandverstuivingen en hakhoutbossen te vinden.
Door deze diversiteit is er een grote rijkdom aan flora en fauna, die door deskundige leden continu geïnventariseerd wordt, onder meer ten behoeve van duurzaam beheer.

De teksten zijn van de Anderstein werkgroep Flora & Fauna.
De foto’s zijn van Kees van Rijsbergen, tenzij anders bij de foto vermeld.

Met een klik op de foto vindt u informatie over alle tot nu toe gevonden soorten.