Turkse tortel

Turkse tortel - Streptopelia decaocto

• Orde: duifachtigen – Columbiformes;
• Familie: duiven – Columbidae;
• Lengte: 31 – 33 cm;
• Spanwijdte: 63 – 70 cm;
• Biotoop: tuinen, parken, boererven en stedelijk gebied;
• Voedsel: granen, onkruidzaden en vruchten. Soms ook insecten en rupsen;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 53.000 – 68.000;
De verspreiding van de Turkse tortel was tot ca. 1930 in Europa nog beperkt tot delen van de Balkan. Maar in de rest van de 20ste eeuw werd geheel Midden- en West-Europa, tot in IJsland, gekoloniseerd. De eerste broedgevallen in Nederland vonden plaats in 1950 op de Noord-Veluwe. De verspreiding is gebonden aan menselijke bebouwing. Buiten de steden en dorpen zijn de Turkse tortels schaars en broeden ze bijna alleen bij boerderijen.
Op golfbaan Anderstein kan de Turkse tortel op diverse plaatsen worden waargenomen, maar vooral op de Vallei-lus met z’n agrarische karakter.