Kauw

Kauw - Corvus monedula

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: kraaien – Corvidae;
• Lengte: 30 – 34 cm;
• Spanwijdte: 64 – 73 cm;
• Biotoop: kleinschalig cultuurlandschap, akkers, weide, bossen. Vooral in bebouwde omgeving;
• Voedsel: alleseters: insecten, slakken, zaden, knoppen, bessen en zelfs kadavers;
• Periode: gehele jaar. Groepen Scandinavische en Oost-Europese Kauwen overwinteren van eind oktober tot maart/april in Nederland;
• Aantal broedparen: 100.000 – 150.000;
Kauwen hebben geen geweldige reputatie. De Kauw rooft immers nog wel eens een jong of de eieren van andere vogels. De Kauw is een intelligente vogel, die in groepen leeft. Binnen deze groepen bestaat een uitgebreide sociale structuur met pikorde, intriges en bij het foerageren zijn er altijd wel verliefde stelletjes te ontdekken. De paarband tussen Kauwen duurt een leven lang en de vogels zijn onafscheidelijk.
Op golfbaan Anderstein kan men de Kauw, bijna altijd in groepsverband, over de hele baan tegenkomen. Echter, de meest kans bestaat op de Vallei-lus of de randen van de Heide-lus, met het agrarische karakter.