Mooi bedrag voor TransFit Golf

Onlangs is de jaarlijkse Goede Doelen-wedstrijd van de Anderstein Donderdagdames gespeeld. Met een bijzondere Donderdagdame in gedachten werd onder andere door de spelende dames het prachtige bedrag van 500 euro bijeengebracht ten behoeve van TransFit Golf.

Ruurd Valkenburg, vertegenwoordiger namens Transfit Golf en lid van Anderstein, vertelde het nodige over TransFit en kreeg de cheque overhandigd. Donaties blijven overigens welkom

Informatie over Transfit is te vinden op: www.transfit.nl en in deze uitgave (klik)

Meting course en slope rating

De beoordelaars van de NGF zijn op Anderstein door de baan gegaan om metingen te doen voor de course en slope rating. Dit systeem wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van golfbanen te meten. Op basis van de rating wordt vastgesteld hoeveel slagen golfers nodig hebben op een bepaalde baan om hun handicap te spelen. Vele punten worden meegenomen: breedte van de fairway, bunkers, boomkronen, moeilijkheid van de green.  De laatste keer was zes jaar geleden.

Nu er gemeten is worden de hole gegevens van alle kleuren tees (juiste lengte, juiste par) in het computerprogramma ingevoerd. Alle verzamelde informatie over de moeilijkheidsgraad (invloed van water, bomen en buiten de baan op het spelen van een hole) en lengtefactoren (Roll, Wind, Dogleg/ Lay-up) wordt voor alle kleuren tees verwerkt. Daarna wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de oude rating en de nieuwe rating om te controleren of/en zo ja welke verschillen er tussen beide ratings zijn en/of deze zijn terug te voeren op veranderingen in (onderhoud van de) baan (bijvoorbeeld ander maairegime, bomen en/of struiken gesnoeid of juist volgroeid). Na controle van al deze gegevens door de NGF worden de nieuwe baanhandicaptabellen gemaakt. De bevindingen zullen eind augustus bekend zijn.

Monitoring hagedissen

Om te bepalen of er hagedissen op Anderstein leven, is de Flora en Fauna werkgroep een monitoring van hagedissen gestart. In de baan zijn zwartgeverfde plankjes van 40 bij 40 cm te vinden op zandige stukken. Graag het plankje optillen met de camera paraat, een foto maken en deze opsturen naar flora.fauna@anderstein.nl (ook als is er niets gevonden). Niet schrikken bij het aantreffen van een ringslang, deze is ongevaarlijk.