Havik

Havik - Accipiter gentilus

• Orde: roofvogels – Falconiformes;
• Familie: sperwers – Accipitridae;
• Lengte: 46 – 63 cm;
• Spanwijdte: 89 – 122 cm;
• Biotoop: Naald- en loofbossen met open land om te jagen. Aanwezigheid van geschikte prooien is belangrijk;
• Voedsel: divers, vooral middelgrote vogels (duif), maar ook kleinere (spreeuw) tot het formaat van een kleine gans. Tevens zoogdieren, zoals konijn en eekhoorn;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 1.950 – 2.400;
De Havik is veel groter dan de Sperwer, waar hij wat uiterlijk en gedrag betreft veel op lijkt. Haviken broeden in alle bosrijke streken, vaak ook in kleinere bosjes op het boerenland en soms zelfs in de grotere parken in de stad. Rond 1970 was de Havik een zeldzame broedvogel, met hooguit 100 broedparen en kwam uitsluitend op de hoge zandgronden voor. Ten gevolge van het pesticidengebruik (indirecte vergiftiging via prooien) was de stand toen op een dieptepunt. Het verbod van de schadelijke bestrijdingsmiddelen heeft sinds 1995 vooral in West- en Noord-Nederland geresulteerd in een herstel van de populatie. Op de hoge zandgronden kampen de Haviken afgelopen periode met slechte broedresultaten, mogelijk als gevolg van voedselproblemen en de vervolging door de mens.
Op golfbaan Anderstein zijn we trots op de aanwezigheid van de Havik. Rond de hole Heide-9 bevindt zich z’n horst, waar de Havik jaarlijks zijn jongen opvoedt. Met een beetje geluk valt rondom deze hole een Havik te spotten, die tussen de bomen door een jong konijn achtervolgt.