Kievit

Kievit - Vanellus vanellus

• Orde: steltloperachtigen – Charadriiformes;
• Familie: plevieren – Charadriidae;
• Lengte: 28 – 31 cm;
• Spanwijdte: 67 – 76 cm;
• Biotoop: open landschap, uitsluitend agrarisch (grasland en akker);
• Voedsel: wormen en allerlei soorten insecten, die op of vlak onder de grond leven;
• Periode: gehele jaar. In zachte winters overwinteren grote aantallen in ons land. Bij vorst trekken nar Zuid-Europa tot in Noord-Afrika;
• Aantal broedparen: 89.000 – 130.000;
De kievit is een van de meest karakteristieke weidevogels. Op golfbaan Anderstein kan men daarom de Kievit vooral op de fairways van een van de Vallei-holes op de kenmerkende plevierwijze zien foerageren: lopen, stilstaan, pikken. De Kievit zal overigens niet op de golfbaan broeden, dus men zal tevergeefs in het voorjaar naar kievitseieren zoeken. Een landelijke traditie, waaraan in 1969 een einde is gekomen.
Europees gezien is de Kievit nog niet bedreigd, maar in veel landen staat de Kievit wel op de Rode Lijst. De Kievit heeft vooral te lijden van de intensivering van landbouw. Er wordt veelal te vroeg en te vaak gemaaid op de graslanden met een te grote eenvormigheid. Bovendien wordt de Kievit nog steeds bejaagd in Frankrijk.