Zanglijster

Zanglijster - Turdus philomelos

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: lijsters – Turdidae;
• Lengte: 20 – 22 cm;
• Spanwijdte: 33 – 36 cm;
• Biotoop: komt voor in bossen, parken en tuinen;
• Voedsel: regenwormen, insecten en slakken. Ook fruit en bessen;
• Periode: de meeste zanglijsters trekken vanaf september naar Frankrijk, Spanje en Zuid-Engeland, vergezeld door zanglijsters uit Scandinavië. Een deel van de vogels uit Scandinavië overwintert in Nederland. Vanaf eind februari keren de overwinteraars terug;
• Aantal broedparen: 100.000 – 170.000;
De zanglijster doet zijn naam eer aan. Zijn lied duurt 5 minuten of langer en bestaat uit een rijke opeenvolging van luide muzikale strofen, waarvan sommige vele malen worden herhaald. Meestal zingt de vogel op een hoge post, zoals een boomtop en is de zanglijster vrijwel het gehele jaar door op mooie dagen te beluisteren.
De zanglijster is befaamd om zijn gewoonte huisjesslakken in een vaste ‘smidse’ kapot te slaan om de sappige inhoud te bereiken.
De zanglijster is op golfbaan Anderstein op vele plekken waar te nemen, maar meestal valt alleen de zang van de zanglijster op, terwijl de vogel nog op afstand zit. Bijvoorbeeld in de bossen langs de fairway van hole Heuvelrug-1.