Baanreglement

Baanreglement Vereniging Golfclub Anderstein

Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing op de golfbanen, de oefenholes, andere oefenfaciliteiten, parkeerterrein en clubhuis van Vereniging Golfclub Anderstein, hierna te noemen Golfclub Anderstein.
Op de golfbaan gelden de laatste door R&A Rules limited en de United States Golf Association vastgestelde golf- en etiquetteregels, uitgegeven door de NGF.
Daarnaast gelden de local rules van Golfbaan Anderstein die op de scorekaart vermeld staan en de tijdelijke local rules die via de receptie en/of de website bekend zijn gemaakt.

Openingstijden

De golfbaan is open van zonsopgang tot zonsondergang. De receptie is geopend van 8.30 tot 17.00 uur in de zomer (april tot en met oktober) en van 9.00 uur tot 15.00 uur in de winter (november tot en met maart). De karrenloodsen zijn open van 7.00 tot 22.00 uur in de zomer en van 8.00 uur tot 17.00 uur in de winter. Golfcarts zijn alleen beschikbaar als de receptie geopend is.

Voor actuele informatie over opening en speelbaarheid van de baan en overige openingstijden zie de website www.golfclubanderstein.nl.

Toegang tot de golfbaan, oefenfaciliteiten en het clubhuis

De golfbaan

De golfbaan is alleen toegankelijk voor leden van Golfclub Anderstein en golfspelers met minimaal (club)handicap 54, cursisten van de Golf Academie Anderstein en door het bestuur/de clubmanager toegestane speelgerechtigden.

De bovengenoemde spelers dienen een geldig toegangsbewijs (taslabel of dagcontributiekaart) zichtbaar aan de eigen golftas te dragen en over een starttijd voor de betreffende lus te beschikken.

Niet-spelende personen, zoals caddies, hebben alleen toegang tot de baan mits zij zijn aangemeld bij de receptie en zij met een speler meelopen. De speler is voor de niet-spelende persoon verantwoordelijk.

Kinderen tot en met acht jaar (spelers) hebben uitsluitend toegang tot de golfbaan indien vergezeld van een volwassene met minimaal handicap 54.

De oefenholes

De oefenholes zijn toegankelijk voor allen die toegang hebben tot de golfbaan en spelers met een NGF-golfbaanpermissiepas, met een geldig toegangsbewijs (taslabel of dagcontributiekaart).

De oefenfaciliteiten

De oefenfaciliteiten (driving range, oefengreens en practice area naast oefenhole 1) zijn toegankelijk voor allen die toegang hebben tot de golfbaan en oefenholes en golfspelers met een sleutel of pinbon voor de ballenautomaat op de driving range.

De pro’s van Golf Academie Anderstein met hun cursist(en) hebben voorrang op de oefenfaciliteiten.

Clubhuis en restaurant

Clubhuis en restaurant zijn toegankelijk voor allen bovengenoemd. Voorts hebben toegang: sponsoren, leden van bij de NGF aangesloten clubs, medewerkers van Golfclub Anderstein, de golfshop, Golf Academie Anderstein en op Landgoed Anderstein gevestigde kantoren. Ouders/begeleiders van jeugdspelers hebben toegang wanneer zij hun pupillen begeleiden.

Reserveringen

Leden kunnen een starttijd reserveren via de website, telefonisch bij de receptie, of in persoon bij aankomst. Als telefonisch of online is gereserveerd dient de speler zich minimaal 30 minuten voor de starttijd te melden. Zo niet dan kan de receptie de starttijd weggeven.

Gastspelers kunnen maximaal twee weken vooraf telefonisch of online een starttijd reserveren.

Alle spelers, leden zowel als greenfeespelers en introducés, moeten zich altijd eerst melden bij de receptie voordat zij de baan in gaan. Als de receptie gesloten is, dienen zij zich te melden in het restaurant bij de bar.

Groepen die bestaan uit meer dan acht personen moeten vooraf via reserveringen@golfclubanderstein.nl een aanvraag indienen.

Startprocedure

De receptie bepaalt welke flights er op een bepaald tijdstip afslaan. In geval van drukte kan de receptie het aantal spelers per flight aanpassen en flights samenvoegen om de doorstroming te bevorderen.

Wie zich niet uiterlijk 10 minuten voor de gereserveerde tijd meldt op de afslagplaats verliest het recht om op de gereserveerde tijd af te slaan.

Een flight die 18 holes speelt en die een flight op hole 10 treft die juist aan een ronde begint en nog geen bal in het spel heeft gebracht, heeft voorrang op die flight. Zijn er meerdere flights, dan dienen zij te “ritsen”.

Flights groter dan 4 personen zijn niet toegestaan, tenzij onderdeel van een evenement.

 

 In de baan en het clubhuis

Algemeen

Aanwijzingen van het bestuur, de marshals en het personeel moeten direct worden opgevolgd.

Het baanpersoneel en de marshals hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorrang. Wacht met slaan tot zij buiten bereik zijn of te kennen hebben gegeven u door te laten.

Een bal mag nooit worden gespeeld als dit voor anderen gevaar zou kunnen opleveren.

Speel vlot door. Houd aansluiting met de flight voor u. Laat snellere groepen door. Laat een achterop komende flight door zodra duidelijk wordt dat het zoeken naar een bal niet meteen resultaat geeft.

Ook een speler die alleen speelt heeft standing.

Het zoeken naar golfballen, behalve naar de eigen bal, is in de gehele baan verboden.

Het spelen met driving range ballen in de baan is niet toegestaan.

Lees regelmatig eventuele aanwijzingen/mededelingen die bij de receptie en op de website staan vermeld.

In de baan worden honden niet toegelaten, tenzij met toestemming van het bestuur/de clubmanager. In het clubhuis geldt het vriendelijke verzoek geen honden mee te nemen.

Local rules

Klik hier voor de local rules. Aanwijzingen, veranderingen en aanvullingen staan op het publicatiebord en de website.

Karren en golfcarts

Er mogen geen karren (trolleys) of golfcarts (handicarts) over tees, greens, fore-greens (aprons), fringes, rough, heide en heidehaksel, of door bos en de oevers van de waterpartijen rijden.

Geen tassen, karren of golfcarts op de greens en fore-greens (aprons) neerzetten; zet uw kar of golfcart aan die zijde van de green vanwaar u, volgens de aanwijzingen, naar de volgende tee loopt.

In het winterseizoen kan worden besloten geen golfkarren en/of golfcarts in de baan toe te laten.

Golfcarts rijden op de paden en fairways en dienen de aangegeven route te volgen.

Kleding en uitrusting

Alle spelers worden geacht een pitchfork bij zich te dragen en deze ook te gebruiken.

Spelers op de golfbaan en oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel.

Toegestaan zijn:

  • Pantalon of bermuda (voor heren tot net boven de knie; voor dames zijn kortere bermuda’s of golfrokje toegestaan)
  • Polo of golfshirt voor de dames
  • Polo met kraagje en mouwen voor de heren (dus geen kraagloze of mouwloze T-shirts)
  • Nette spijkerbroek

Verplicht zijn:

  • Golfschoenen of golflaarzen (spikes toegestaan)

Niet toegestaan zijn:

  • Joggingpakken, trainingspakken en andere sportkleding
  • Hemdjes, topjes, naveltruitjes en aanstootgevende kleding

Algemeen:

  • Petten of hoeden af in het clubhuis

Tassenlabels

Ieder lid van golfclub Anderstein dient aan zijn golftas zichtbaar zijn Anderstein label te dragen met de inlay/sticker van het betreffende jaar.

Gasten dienen hun dagcontributiekaart duidelijk zichtbaar aan de tas bevestigd te hebben.

Mobiele telefoon

Het bestuur verzoekt u geen gebruik te maken van een mobiele telefoon in het restaurant, aan de bar, op het terras en in de baan, tenzij in noodgevallen (alarmnummer 06 571 398 64 of 112). In de hal van het clubhuis is het gebruik van mobiele telefoon wel toegestaan.

Afvalbakken

Op meerdere plaatsen in de baan zijn afvalbakken geplaatst. Plastic afval graag gescheiden in de daarvoor bestemde bak. De bakjes die als teemarker dienst doen, uitsluitend gebruiken voor gebroken of afgedankte tees. Laat geen peuken in de baan achter.

 

Zorg voor de baan

Spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.

Volg de aangegeven loop- en rijroutes. Respecteer de afzettingen met touw of stammetjes. Ga niet met golfcarts en karren voorbij de bordjes “next tee”.

Tees

Oefenswings op de tees zijn toegestaan als onderdeel van de swingroutine mits de grond niet wordt geraakt.

Laat geen afgebroken tees achter. Divots terugleggen en aandrukken.

Plaats geen tassen op en rijd niet met karren of golfcarts over een afslagplaats

Fairways

Leg uitgeslagen plaggen (divots) terug en trap ze goed aan. Neem ook de moeite om dit met andermans, vergeten plaggen te doen.

De afstanden tot het midden van de green zijn in de fairways gemarkeerd met witte (200 m.), gele (150 m.) en blauwe (100 m.) markeringen in de grond. Aan de zijden van de fairways zijn de afstanden op 150 en 100 meter gemarkeerd met paaltjes. Gele band voor 150 m. en blauwe band voor 100m. Afstanden tot midden green staan ook vermeld op sprinklerheads door de baan.

Bunkers

Stap uitsluitend aan de lage kant een bunker in en uit, nooit aan de hoge of greenzijde.

Hark de bunker zorgvuldig aan voor u verder gaat met uw spel en leg de hark weer terug in de bunker, met de tanden van de hark naar beneden en de gehele steel binnen de bunker of op de daarvoor geplaatste standaard.

Rough

Flora en fauna zijn ons dierbaar. Verniel geen aanplant, bomen of heesters tijdens het spelen. Dit gaat vooral op voor proefslagen.

Vergeet niet uw divots ook hier terug te leggen.

Greens

Herstel uw pitchmarks (ook op de foregreens en fringes), ook die van uw minder consciëntieuze voorganger.

Leg of zet niets op de green dat het oppervlak kan beschadigen en ontzie vooral de directe omgeving van de hole. Let vooral op dat de zolen van uw golfschoenen geen beschadigingen maken.

Gebruik een marker of muntstuk om uw bal te markeren.

Gebruik niet uw putter om de bal uit de cup te halen.

Neem dezelfde regels in acht voor de wintergreens wanneer hierop gespeeld moet worden.

Bedenk dat de green het meest waardevolle deel van de baan is en behandel deze dus overeenkomstig.

 

Veiligheid

Aanwijzingen van het bestuur, de marshals en het personeel moeten direct worden opgevolgd.

Baanpersoneel en marshals in de baan

Het baanpersoneel en de marshals hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorrang. Wacht met slaan tot zij buiten bereik zijn of te kennen hebben gegeven u door te laten.

Noodgevallen

Bij calamiteiten bel 112 en 06 571 398 64. Deze nummers staan op de scorekaart en tassenlabels.

Maak zo snel mogelijk melding van een noodgeval bij de receptie (noodnummer: 06 571 398 64).
Bij ernstig letsel dient eerst 112 te worden gebeld.

Onweer

Er is een protocol bij dreigend onweer beschikbaar bij de receptie of klik hier voor het onweerprotocol.

Maak bij onweer tijdig gebruik van de schuilhutten bij de afslag van hole Heide (C)1, de green van hole Heuvelrug (B)2, de afslag van hole Heuvelrug (B)5, de afslag van hole Heide (C)6 en halverwege hole Heide (C)3 en laat uw golftas (kar) op ruime afstand (minstens 20 meter) van de schuilhut achter.

 

Naleving

Alle spelers worden geacht dit reglement te kennen en te handelen naar de letter en de geest van dit reglement.

Controle en handhaving van dit reglement worden primair uitgevoerd door de marshals. Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Bezwaar hiertegen kan achteraf gemaakt worden bij het bestuur via de clubmanager.

Bij ernstige overtreding van dit reglement zijn het bestuur en de clubmanager gerechtigd om een speler onmiddellijk te verbieden om de baan te betreden of verder te spelen.

 

Schade aan zaken

Het gebruik van de golfbaan, de daaraan verbonden terreinen en gebouwen is volledig voor eigen risico. Golfclub Anderstein, Exploitatiemaatschappij Golfstein en alle daaraan verbonden personen en personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan zaken door welke oorzaak dan ook.

Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan , en/of in huur van, en/of anderszins in gebruik van Golfclub Anderstein of Exploitatiemaatschappij Golfstein, door de gebruiker worden beschadigd, is deze gehouden de toegebrachte schade te vergoeden.

 

Ongevallen en letsel

Een speler die een ongeval en/of letsel aan een ander veroorzaakt binnen of buiten de golfbaan is verplicht het slachtoffer zoveel mogelijk van hulp te voorzien en zo spoedig mogelijk de receptie op de hoogte te brengen via het noodnummer 06 571 398 64. Bij ernstig letsel dient eerst 112 te worden gebeld.

Golfclub Anderstein is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen of letsel.