Heggenmus

Heggenmus - Prunella modularis

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: heggenmussen – Prunellidae;
• Lengte: 13,5 – 14 cm;
• Spanwijdte: 19 – 21 cm;
• Biotoop: bossen, tuinen, parken, houtwallen en kleinschalige landbouwgebieden. Voorwaarde: aanwezigheid struiken en heggen;
• Voedsel: insecten, spinnen en kleine bodemdiertjes. ’s Winters zaden;
• Periode: voornamelijk gehele jaar. Een deel van Nederlandse vogels trekt naar Frankrijk. Een populatie uit Noord-Duitsland en Scandinavië overwintert in Nederland;
• Aantal broedparen: 175.000 – 225.000;
De naam Heggenmus is nogal misleidend, want deze soort behoort tot een geheel andere familie dan de Mus. De overige leden van de familie Heggenmussen leven hoofdzakelijk in bergstreken. De Heggenmus was een eeuw geleden nog een schaarse soort, die vooral leefde in bossen. De stand groeide in de twintigste eeuw, vooral door de verstedelijking, waardoor de hoeveelheid tuintjes toenam. De recente trend is redelijk stabiel met lichte schommelingen. De trend van het verstenen van tuinen doet de Heggenmus geen goed.