Kuifmees

Kuifmees - Parus cristatus

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: mezen – Paridae;
• Lengte: 10,5 – 12 cm;
• Spanwijdte: 17 – 20 cm;
• Biotoop: naaldbossen;
• Voedsel: voornamelijk insecten. ’s Winters zaden van naaldbomen en bessen van meidoorn en lijsterbes. Foerageert hoog in de bomen;
• Periode: gehele jaar;
• Aantal broedparen: 13.000 – 17.000;
Het leefgebied van de kuifmees ligt vooral op de hoge zandgronden en de Hollandse duinen en hangt samen met de verspreiding van dennen. De kuifmees profiteert vooral van de bosveroudering en het minder intensief bosbeheer. Hierdoor nam het aantal kuifmezen toe tot omstreeks 1985. Sindsdien vertoont de kuifmees een neiging tot afname.
Het wijfje van de kuifmees hakt het nest uit in het zachte hout van een berk. Het komvormige nest wordt gemaakt van mos en bekleed met haar en spinrag. De 4-8 eieren worden in 2-2,5 week uitgebroed. Een bijzondere vijand van de kuifmees is de specht, die dol is op de eieren en ook niet schroomt de jonge kuifmezen op te eten.
De kuifmees komt op golfbaan Anderstein alleen voor in de gedeelten met dennenbossen. De meeste kans om de kuifmees te spotten, bestaat dus op hole Heide-6 en -7.