Tuinfluiter

Tuinfluiter - Sylvia borin

Fotograaf: Harry van Emden
• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: zangers – Sylviidae;
• Lengte: 14 cm;
• Spanwijdte: 20 – 24 cm;
• Biotoop: komt voor op plaatsen waar bomen en struiken aanwezig zijn. Bij voorkeur aan de rand van open plekken in een dichte struiklaag;
• Voedsel: insecten en hun larven;
• Periode: de tuinfluiter overwintert ten zuiden van de Sahara. Eind april is de vogel weer in Nederland. Tussen juli en oktober gaat de tuinfluiter weer via Frankrijk, Spanje en Portugal naar Afrika;
• Aantal broedparen: 80.000 – 140.000;
De tuinfluiter is een gedrongen, kortsnavelige vogel, met een grauwbruin verenkleed zonder opvallende kenmerken. Anders dan de naam doet vermoeden bezoekt de schuwe vogel geen tuinen, behalve wanneer deze dichte hagen of braamstruiken bevatten. De vogel is vaak moeilijk te zien, maar wel goed te horen. Om de vogel op golfbaan Anderstein te spotten, zal dan ook niet eenvoudig zijn.
Het aantal tuinfluiters is sinds de eeuwwisseling om onduidelijke redenen iets afgenomen. Dit, terwijl de laatste decennia van de vorige eeuw het aantal juist toenam. De tuinfluiter heeft toen vooral geprofiteerd van de aanleg van bosjes en struwelen in het agrarisch landschap.