Ranonkelbij

Ranonkelbij - Chelostoma florisomne

 • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
 • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
 • Familie: Bijen en hommels – Apidae;
 • Onderfamilie: Megachilinae;
 • Geslacht: Chelostoma;
 • Lengte: vrouwtje: 8 – 10 mm, mannetje: 9 – 11 mm;
 • Activiteit: mei – juli;
 • Nest: stengels en dood hout;
 • Biotoop: bosranden, kleinschalige agrarische gebieden, parkachtige en stedelijke gebieden;
 • Planten: boterbloemen;
 • Voorkomen: vrij algemeen op de hogere zandgronden en in Zuid Limburg. In west Nederland zeldzaam;
 • Algemeen: De vrouwtjes hebben een “buikschuier”: lange dichte beharing op de onderzijde van het achterlijf, waartussen ze stuifmeel vervoeren.