thumb image

Meting course en slope rating

12 juni 2024

De beoordelaars van de NGF zijn op Anderstein door de baan gegaan om metingen te doen voor de course en slope rating. Dit systeem wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van golfbanen te meten. Op basis van de rating wordt vastgesteld hoeveel slagen golfers nodig hebben op een bepaalde baan om hun handicap te spelen. Vele punten worden meegenomen: breedte van de fairway, bunkers, boomkronen, moeilijkheid van de green.  De laatste keer was zes jaar geleden.

Nu er gemeten is worden de hole gegevens van alle kleuren tees (juiste lengte, juiste par) in het computerprogramma ingevoerd. Alle verzamelde informatie over de moeilijkheidsgraad (invloed van water, bomen en buiten de baan op het spelen van een hole) en lengtefactoren (Roll, Wind, Dogleg/ Lay-up) wordt voor alle kleuren tees verwerkt. Daarna wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de oude rating en de nieuwe rating om te controleren of/en zo ja welke verschillen er tussen beide ratings zijn en/of deze zijn terug te voeren op veranderingen in (onderhoud van de) baan (bijvoorbeeld ander maairegime, bomen en/of struiken gesnoeid of juist volgroeid). Na controle van al deze gegevens door de NGF worden de nieuwe baanhandicaptabellen gemaakt. De bevindingen zullen eind augustus bekend zijn.