Roodharige wespbij

Roodharige wespbij - Nomada lathburiana

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Nomadinae;
• Geslacht: Nomada;
• Lengte: 11-12 mm;
• Activiteit: eind maart – begin juni, hoofdvliegtijd vrouwtje: begin juni/mannetje: begin mei;
• Nest: parasiteert bij grijze zandbij;
• Biotoop: zandige, schrale plekken op heiden en in duinen;
• Planten: paardenbloem, wilgen, sleedoorn, fluitenkruid;
• Voorkomen: algemeen. De roodharige wespbij kan op een enkele plek op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral bij de green van hole Heide-6;
• Algemeen: de roodharige wespbij komt vooral voor op zandige, schrale plekken met grote nestkolonies van de grijze zandbij. Deze koekoeksbij wacht zijn kans af en legt dan haar ei in het nest van de zandbij en profiteert zo van het stuifmeel dat deze hardwerkende bij al heeft verzameld. Deze wespbij komt zeer zelden in het westen van Nederland voor.