Grote koekoekshommel

Grote koekoekshommel - Bombus vestalis

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Apinae;
• Geslacht: Bombus;
• Lengte: vrouwtje: 20-23 mm, mannetje: 15-17 mm;
• Activiteit: maart – september, hoofdvliegtijd vrouwtje: eind mei/mannetje: eind juli;
• Nest: parasiteert bij aardhommel;
• Biotoop: bloemrijke graslanden, open terrein, bosranden;
• Planten: boswilg, braam, gewone smeerwortel, grote kaardenbol, hondsdraf, koninginnekruid, paardenbloem, paarse dovenetel, speerdistel;
• Voorkomen: vrij zeldzaam. De grote koekoekshommel kan op een enkele plek op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral bij de tee van hole Heuvelrug-8;
• Algemeen: de grote koekoekshommel bouwt in het nest van de aardhommel van de aanwezige bijenwas een eigen broedcel. Ze legt daarin een ei om vervolgens de broedzorg volledig over te laten aan de gasthommel ….. dus een echte koekoek.