Gewone keverdoder

Gewone keverdoder - Tiphia fermorata Fabricius

  • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
  • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
  • Familie: keverdoders – Tiphia
  • Geslacht: Tiphia Fabricius
  • Lengte: vrouwtje: 6-16 mm, mannetje: 6-11 mm;
  • Activiteit: juni – eind september;
  • Nest: parasiteert op larven van verschillende soorten bladsprietkevers. Vooral de rozenkever is als gastheer bekend;
  • Biotoop: warme, zonnige plaatsen, zoals duinen en schrale graslanden;
  • Voorkomen: meest algemene keverdoder. In gehele land op zandgronden;
  • Algemeen: er komen in Nederland vijf soorten keverdoders voor. Het vrouwtje mist vleugels, het mannetje beschikt wel over vleugels. Bij de paring, neemt het mannetje het vrouwtje mee de lucht in, alwaar de paring plaatsvindt. De ze aparte manier van voortplanting zorgt voor een betere verspreiding van de soort. Zij legt zo veel meer meters af dan dat ze lopend zou kunnen bereiken. De soort heeft een broedparasitaire levenswijze. Zij legt het eitje op de larve van de kever. Deze kever maakt ondergrondse nesten. De keverdoder hoeft dus voor het graven van een nest geen moeite te doen.