Franse veldwesp

Franse veldwesp - Polistes dominulus

  • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
  • Onderorde: angeldragers – Aculeata;
  • Familie: Plooivleugelwespen – Vespidae;
  • Geslacht: Veldwespen – Polistes dominula;
  • Lengte: vrouwtje: 10-17 mm, mannetje: 10-17 mm;
  • Activiteit: eind april – begin november;
  • Biotoop: open, warme plekken. Graslanden en bermen;
  • Voorkomen: tamelijk zeldzaam. Vooral in Zuid-Limburg aangetroffen;
  • Algemeen: de soort leidt een vrij onopvallend bestaan. De nesten worden in het voorjaar gesticht door een koningin die heeft overwinterd, vaak werken meerdere jonge koninginnen samen aan eenzelfde nest. Uit de stichtsters ontwikkelt zich een rangorde en één van de dominantere vrouwtjes wordt uiteindelijk de nieuwe koningin en zal de meeste eieren produceren. De andere geïnsemineerde vrouwtjes worden gedegradeerd tot werksters. Daarna worden ook echte werksters voortgebracht die niet paren. Het nest van de franse veldwesp heeft geen omhulsel. Het gedrag van de soort is daarom makkelijker te observeren, dan dat van de gewone wesp.