Gewone bladjager

Gewone bladjager - Dioctria hyalipennis

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Roofvliegen – Asilidae;
  • Geslacht: Dioctria;
  • Lengte: 8 -12 mm;
  • Activiteit: eind april – begin september;
  • Biotoop: bosranden en struwelen van eiken- en berkenbossen;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: