Gewone driehoekszweefvlieg

Gewone driehoekszweefvlieg - Melanostoma mellinum

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Melanostoma;
  • Lengte: 5 – 7 mm;
  • Activiteit: april – september;
  • Biotoop: uiteenlopende open habitats met lage vegetatie. In voedselrijke agrarisch gebied;
  • Planten: bloemen, grasvegetaties en weegbreesoorten;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: Beide seksen bezoeken bloemen. De mannetjes vertonen zweefgedrag laag boven de grond. Vooral vrouwtjes verschuilen zich vaak onder bladeren en grassprieten. De eieren worden onder bladeren afgezet. De larven komen na enkele dagen uit en zijn na ca. 25 dagen volgroeid. De winter wordt als volgroeide larve doorgebracht. De popfase duurt 6 – 12 dagen.