Doodskopzweefvlieg

Doodskopzweefvlieg - Myathropa florea

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Myathropa;
  • Lengte: 10 – 14 mm;
  • Activiteit: april – oktober;
  • Biotoop: uiteenlopende biotopen, zolang er maar enige beschutting in de buurt is. Bosranden, parken en tuinen;
  • Planten: diverse soorten;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: beide seksen bezoeken zeel bloemen en vliegen ook ver van geschikte voortplantingsplaatsen. Mannetjes bezetten territoria in bosranden en op zonbeschenen plekken in loofbossen. Ze zitten veelvuldig, maar kortstondig op bladeren in de zon. Alle insecten die in de buurt komen worden direct verjaagd. De larve leeft in natte houtmolm en tussen rottende bladeren. De larve overwintert. Eieren die vroeg in het jaar of in voedselrijk substraat zijn gelegd, kunnen zich hetzelfde jaar nog tot vlieg ontwikkelen. De meeste larve zullen het echter pas na de winter tot imago brengen.