Bosmier

Bosmier - Bombus norvegicus

  • Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
  • Familie: Formicidae;
  • Geslacht: Formica;
  • Lengte: werksters: 4-9 mm, vrouwtje: 9-11 mm, mannetje: 9-10 mm;
  • Activiteit: januari – december;
  • Nest: koepelnesten (mierenhoop);
  • Biotoop: niet te dichte bossen, vooral naaldbossen, op zandgrond;
  • Voorkomen: algemeen;
  • Algemeen: de bosmier is in feite een verzamelnaam. In Nederland komen verschillende soorten bosmieren voor, zoals de kale, behaarde rode, de zwartrugbosmier en de stronkmier. Het onderscheid tussen die soorten is specialistenwerk. De bosmieren zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben veel relaties met andere soorten en hebben zo een groot effect op de biodiversiteit. Tot 2016 waren ze beschermd door de Flora- en Faunawet.