Zuringspanner

Zuringspanner - Lythria cruentaria

  • Familie: spanners – geometridae;
  • Afmeting: spanwijdte 9 -13 mm;
  • Levenscyclus: rups: juni – september. De soort overwintert als pop;
  • Vliegtijd: eind april – eind september in twee of drie generaties;
  • Gedrag: de vlinders vliegen overdag bij zonnig weer laag boven de grond en worden dan soms voor een dagvlinder aangezien. Als de zon achter een wolk verdwijnt gaan ze direct laag in de vegetatie zitten met gespreide, enigszins omhoog gehouden vleugels. Ze zijn gemakkelijk te verstoren;
  • Biotoop: vooral in heiden en duinen;
  • Waardplant: schapenzuring en veldzuring;
  • Voorkomen: een zeer algemene nachtvlinder. Komt voor op de zandgronden in het binnenland.