Waterleliemot

Waterleliemot - Elophila nymphaeata

  • Familie: lichtmotten – Pyralidae;
  • Afmeting: spanwijdte 22 – 30 mm;
  • Levenscyclus: rups: mei – augustus. De meeste rupsen overwinteren in de stengel van drijvend fonteinkruid;
  • Vliegtijd: eind mei – begin september in twee generaties;
  • Gedrag: De vlinder komt uit de familie van de grasmotten. Overdag hangen de vlinders met de kop naar onder en met de buik naar boven, op of onder de planten van de oevervegetatie. De vlinder is ’s nachts actief en komen op het kunstlicht af;
  • Biotoop: op stilstaande, veelal kleine wateren, zoals vijvers en poelen;
  • Waardplant: drijvend fonteinkruid en kleine egelskop;
  • Voorkomen: een algemene nachtvlinder, die overal kan worden waargenomen.