Zwartvlekdwergspanner

Zwartvlekdwergspanner - Eupithecia centaureata

  • Familie: spanners – Geometridae;
  • Afmeting: spanwijdte 10 – 12 mm;
  • Levenscyclus: rups: mei-december. De soort overwintert als pop in de strooisellaag;
  • Vliegtijd: half april – begin november in twee, soms drie generaties;
  • Gedrag: De vlinder is ’s nachts actief en komt op het kunstlicht af. Overdag zijn ze rustend te vinden. Wanneer ze verstoord worden, verbergen ze zich onder bladeren;
  • Biotoop: struwelen, wegbermen, open bossen en tuinen;
  • Waardplant: diverse kruidachtigen, waaronder koninginnekruid, duizendblad, engelwortel, jacobskruiskruid en bijvoet;
  • Voorkomen: een algemene nachtvlinder. Komt verspreid over het land voor.