Witte halvemaanzweefvlieg

Witte halvemaanzweefvlieg - Scaeva pyrastri

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Scaeva;
  • Lengte: 10 – 15 mm;
  • Activiteit: eind april – begin oktober;
  • Biotoop: meestal open habitats. Maar ook bossen;
  • Planten: diverse kruidachtige, bijvoorbeeld distels;
  • Voorkomen: algemeen, maar minder in kustgebied. De soort vertoont een sterk migratiegedrag. Het is onduidelijk of de soort in Nederland de winter overleeft of dat er elk jaar een nieuwe influx is van dieren uit Centraal- en Zuid-Europa;
  • Algemeen: de soort vliegt langzaam tussen kruiden en langs struiken. Bevruchte vrouwtjes zoeken naar bladluiskolonies om eieren af te zetten. De larven voeden zich met bladluizen.