Terrasjeskommavlieg

Terrasjeskommavlieg - Eupeodes corollae

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Eupeodes;
  • Lengte: 7 – 10 mm;
  • Activiteit: april – november;
  • Biotoop: uiteenlopende biotopen, met een voorkeur voor beschutte plekjes in verder open gebieden;
  • Planten: diverse kruidachtige;
  • Voorkomen: zeer algemeen. In sommige jaren talrijker, vanwege migratie uit het zuiden;
  • Algemeen: vanaf juli worden de plaatselijke populaties aangevuld met honderden trekkende individuen van deze soort. De vrouwtjes leggen de eitjes bij tientallen verspreid over verschillende kruidachtige planten, waarop zich bladluiskolonies bevinden, soms ook op bomen. De larven eten bladluizen. De soort overwintert als pop, vermoedelijk soms als imago.